Japanese voice cast for Persona 3 FES

Main Character: Akira ISHIDA

Yukari Takeba: Megumi TOYOGUCHI

Junpei Iori: Kousuke TORIUMI

Mitsuru Kirijo: Rie TANAKA

Akihiko Sanada: Hikaru MIDORIKAWA

Aegis: Maaya SAKAMOTO

Ken Amada: Megumi OGATA

Shinjiro Aragaki: Kazuya NAKAI

Fuuka Yamagishi: Mamiko NOTO

Takaya Sakaki: Nobutoshi CANNA

Jin Shirato: Masaya ONOSAKA

Chidori Yoshino: Miyuki SAWASHIRO

Pharos: Akira ISHIDA

Shuji Ikutsuki: Hideyuki HORI

Igor: Isamu TANONAKA

Elizabeth: Miyuki SAWASHIRO

Kurosawa: Hirofumi TANAKA

Takeharu Kirijo: Kouji TOTANI

Eiichiro Takeba: Masashi HAMANO

Ryoji Mochizuki: Akira ISHIDA

Natsuki Moriyama: Yuka KOMATSU

Metis: Chiwa SAITO

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.